Chào mừng đến với Tử Bình diệu dụng.

Đối thoại giữa cocacola và Hoang