Tử Bình cũng trọng âm dương, có điều ít người luận đoán kỹ. Bằng chứng là có thuyết nói về bát tự toàn âm, bát tự toàn dương. Nghĩa là mệnh cục cân bằng ở ngũ hành là tốt, nhưng cũng cần cân bằng ở...