Hôm nào trời nắng, nhờ bác Lesoi dịch cho ACE diễn đàn đọc quyển này với). Công nhận thấy bác rất tâm huyết thật. hihihi
Hijl... nếu chờ trời nắng thì ở nơi tôi cả ngày mưa dầm rồi.