Trích dẫn Gửi bởi thachmoc Xem bài viết
hieunv74 đưa nhiều tài liệu như vậy thì lại mệt cho bác Lesoi đây, vì không có anh ấy chắc chẳng có ai (ở diễn đàn này?) dịch đống tài liệu đó cả.

Cái được không chỉ ở tài liệu, mà là cái tinh túy trong đó và cái tâm chia sẻ cho mọi người.
Anh lesoi dịch và chia sẻ nhiều tài liệu quý rùi, chú chịu khó ngâm đi hôm nao còn chia sẻ với anh, hihi