Chào mừng đến với Tử Bình diệu dụng.
Trang 1 của 5 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 49

Hybrid View

 1. #1
  Ban quản trị

  Ngày tham gia
  May 2012
  Bài viết
  5,809

  Bí giải Huyền Không phong thủy học

  Bí giải Đại Huyền Không phong thủy học

  Đại Huyền Không phong thủy tất cần phải "Thể Dụng cùng trọng, Hình Khí hợp nhau", đây chính là công thức nghìn xưa! ! !
  Hình, là chỉ hình thế loan đầu. Khí, là chỉ Lý khí Ai tinh.
  Nhất Loan Đầu; Nhị Lý Khí. Loan Đầu là Thể, Lý Khí là Dụng, cả hai đều không thể vứt bỏ.
  Loan Đầu luận Long, Huyệt, Sa, Thủy, để khảo sát Thể sinh khí vậy; Lý khí là nói đến Nguyên vận, Linh Chính, để dùng trắc nhân sự hưng phế.
  "Thể" —— là có thể mắt thấy sơn thủy, tức là chương tấu trọng Sơn "Nhãn pháp" ở trong《 Tâm Nhãn chỉ yếu 》.
  "Dụng" —— là một loại lý luận về Lý khí thu Sơn nạp Thủy, tức là chương tấu trọng Sơn "Tâm pháp" ở trong 《 Tâm Nhãn chỉ yếu 》.
  "Thể không có Dụng không linh, Dụng không có Thể không nghiệm" tức là thuyết minh rõ về quan hệ Thể Dụng.
  Cũng chính là nói, mặc dù sơn thủy đều hữu tình mà kết thành đất tốt, nhưng không dùng lý luận thu sơn nạp thủy để vận hành, thì dễ dàng đem sơn hướng lập sai, đã làm hướng đối lập, cũng không biết lúc nào là vận hưng, lúc nào vận suy.
  Ngoài phương diện này ra, nếu như cụ thể hình thế sơn thủy ly khai mà không nói đến Dụng (Lý khí), vậy thì cũng chẳng nên đàm luận. Cho dù là đại địa, lấy huyệt dựa vào sa hoặc là thoát khí (thể đã phá), Lý khí (Dụng) dù có chính xác thì cũng uổng phí. Cho nên có thể biết, Thể và Dụng là cùng dựa vào nhau, là hai phương diện tổ thành phụ thuộc vào nhau, khuyết một là không thể được. Tuy có đọc hàng quyển 《 Thanh Nang 》, chẳng qua cũng là hai chữ "Thể Dụng", tức là ý này vậy. Chỉ có kết hợp Thể, Dụng, mới có thể làm ra hiệu quả phong thủy tốt nhất.
  Nhược năng liễu đạt Âm Dương lý,
  Thiên Địa đô lai nhất tưởng trung.


 2. Cảm ơn bởi:


 3. #2
  Ban quản trị

  Ngày tham gia
  May 2012
  Bài viết
  5,809
  Hai chữ Huyền Không, bao hàm từ số 1 đến số 9, mượn dời chuyển ở nguyên vận, huyền cơ điên đảo thuận nghịch.
  Sách nói: "Tam nguyên nhất thư, áo diệu vô cùng. Nhìn chung vạn vật trời đất, đều dựa vào ngũ hành để thành bại; vượng tướng hưu tù, đều dựa tam nguyên để vận hành."
  Thanh Nang áo ngữ 》 nói: "Khôn Nhâm Ất, Cự Môn tòng đầu xuất. Cấn Bính Tân, vị vị thị Phá Quân. Tốn Thìn Hợi, tẫn thị Vũ Khúc vị. Giáp Quý Thân, Tham Lang nhất lộ hành."
  Khương Nhữ Cao chú viết: "Áo ngữ thủ yết thử chương, nãi Ai tinh điều lệ.
  " Phạm Nghi Tân cũng viết: "Dương Công thử thiên, nhân đắc Thanh Nang chính quyết, cụ ngôn Huyền Không Đại Quái Ai tinh chi xử."
  Lại nói: "Áo ngữ quát tẫn Thanh Nang chi chỉ, dĩ Huyền Không chi Lý khí thi Cửu tinh chi đảo bài, cao sơn bình địa chi tác, tẫn tại kỳ trung, bất khả tróc mạc. Nhược phi khẩu khẩu tương truyện, khứ tác vu chương cú chi trung, chung bất năng biện."
  Đúng như trong chỗ 《 Áo ngữ 》 nói: "Động bất động, trực đãi cao nhân thi diệu dụng dã." Áo ngữ Ai tinh còn ẩn giấu trong đó, về phần phép dùng Nhị Trạch điên đảo, không lộ bức ảnh.

  Tóm lại, Bí thuật Đại Huyền Không cần phải —— Biết Nguyên vận, dụng để phân ra Linh Chính; Điên đảo điên, rõ Cửu tinh được mất; nhận Kim Long, biện Long quý tiện; đón sinh khí, được chân Long lập huyệt phù hợp.
  Nhược năng liễu đạt Âm Dương lý,
  Thiên Địa đô lai nhất tưởng trung.


 4. Cảm ơn bởi:


 5. #3
  Ban quản trị

  Ngày tham gia
  May 2012
  Bài viết
  5,809
  Thiên Ngọc kinh 》 nói: Hiểu được Linh thần và Chính thần, có ngày vào mây xanh; không hiểu Linh thần và Chính thần, đời đời tuyệt trừ căn.
  Phân định âm dương quy về hai lộ, thuận nghịch sắp xếp mà đi, biết sinh biết tử cũng biết bần, lưu lại mà dạy dỗ con cháu.

  Lại nói: Hiểu được hai đường đi âm dương, phú quý đạt kinh thành, không hiểu hai đường đi âm dương, rơi hố lửa vạn trượng.

  Thanh Nang tự 》 nói: Sơn thượng Long thần bất hạ thủy, Thủy lý Long thần bất thượng sơn. Sơn quản sơn hề Thủy quản thủy, đây là âm dương không đợi nói.
  Hiểu được lý lẽ huyền diệu của âm dương, thì biết suy vượng sinh và tử. không hỏi tọa sơn và lai thủy, nhưng phùng tử khí đều chớ thủ.
  Phong thủy Đại Huyền Không, nhất nhị tam tứ, lục thất bát cửu cùng phong thủy《 Huyền Không lục pháp 》không khác nhiều. Tiên Hậu thiên thông khí giới thiệu cùng 《 Địa Lý băng hải 》là như nhau.
  Thuật phong thủy Đại Huyền Không là truyền lại chính tông, lý lẽ vô cùng áo diệu. Chân lý Đạo xuất Thái Cực, Hà Lạc, là tổ tông của các loại thuật phong thủy. Hà Lạc tinh hoa mà vô tận, phạm vi rộng lớn mà không đổi dời.
  Đạo thường nói: "Y dược sai lầm hại một người, phong thủy sai lầm họa cả nhà" . Xã hội hiện nay mạo danh Dương Công, lại có không ít giang hồ thuật sĩ, lấy ở văn chương, nhiều lời ngon tiếng ngọt, không được chân truyền. Ai không biết, "Thế gian phong thủy thiên thiên vạn, chỉ có Ai tinh là chân ngôn". Cho nên không được khẩu truyền tâm thụ, khó mà nhập môn. Ngô Kim tiết lộ bí quyết Ai tinh của Tưởng Công, lấy bản chính làm gốc.
  Nhược năng liễu đạt Âm Dương lý,
  Thiên Địa đô lai nhất tưởng trung.


 6. Cảm ơn bởi:


 7. #4
  Ban quản trị

  Ngày tham gia
  May 2012
  Bài viết
  5,809
  Tam Nguyên Địa lý Đại Huyền Không Ai tinh chân tủy

  Biết huyền cơ Ai tinh Huyền Không,
  Tĩnh tâm ngộ hiểu thông thần linh.


  Thuật Ai tinh Đại Huyền Không xuất phát từ các Kinh《 Thanh Nang 》, là do hai họ Dương, Tăng chân truyền cho họ Tưởng, trên lịch sử chưa hề công khai qua. Sách Tam nguyên, bày ra cũng nhiều, 《 Bí bản 》 nói: "Tam nguyên tam thập lục môn, chân giả độc nhất dã", tức là chỉ thuật Ai tinh Đại Huyền Không mà nói.

  Đại Huyền Không là lấy Thái Cực, Hà Lạc, Tiên Hậu thiên Bát Quái làm lý luận cơ bản. Trình bày khái niệm chân chính về Thư Hùng, Kim Long, Thành Môn, nói rõ chân cơ điên đảo thuận nghịch, lập hướng nạp thủy, thu sơn xuất sát. Từ 24 Sơn trừu hào hoán tượng mà ra các tinh sao Nhất Bạch, Nhị Hắc, Tam Bích, Tứ Lục, Ngũ Hoàng, Lục Bạch, Thất Xích, Bát Bạch, Cửu Tử, theo nguyên vận, phân chia âm dương, nhập Trung cung, hoặc thuận hoặc nghịch, theo thứ tự lần lượt mà đi, cho nên viết là Ai tinh (chữ Ai nghĩa là sắp xếp lần lượt). Bất luận là ai thuận hoặc là phi nghịch, đại đạo chí giản, đều là một bàn mà thành, thao tác giản tiện; vận hành phong thủy, phú quý có chuẩn. Mà tĩnh tọa ở trong nhà, biết sơn hướng, biết thủy khẩu, trong vài phút có thể đoán ra nhanh cát hung họa phúc. Bí thuật Dương Công, lần đầu công khai. Chân Giả độc nhất, thuật này là vậy.
  Nhược năng liễu đạt Âm Dương lý,
  Thiên Địa đô lai nhất tưởng trung.


 8. Cảm ơn bởi:


 9. #5
  Ban quản trị

  Ngày tham gia
  May 2012
  Bài viết
  5,809
  Địa bàn Lạc Thư Cửu cung

  4 9 2
  3 5 7
  8 1 6


  Khẩu quyết: Đội 9 đạp 1. Tả 3 Hữu 7. 2-4 là vai. 6-8 là chân.
  Lấy 5 làm trung tâm, bất luận thẳng nghiêng cộng lại đều là con số 15.

  Địa bàn Hậu thiên Bát Quái phối Cửu cung

  Tốn Ly Khôn
  Chấn Thiên tâm Đoài
  Cấn Khảm Càn


  Địa bàn Phương vị Hậu thiên Bát Quái

  Đông Nam Chính Nam Tây Nam
  Chính Đông Trung cung Chính Tây
  Đông bắc Chính Bắc Tây bắc
  Nhược năng liễu đạt Âm Dương lý,
  Thiên Địa đô lai nhất tưởng trung.


 10. Cảm ơn bởi:


 11. #6
  Ban quản trị

  Ngày tham gia
  May 2012
  Bài viết
  5,809
  Địa bàn Huyền Không Cửu tinh

  Tứ lục Cửu tử Nhị hắc
  Tam bích Ngũ Hoàng Thất xích
  Bát bạch Nhất bạch Lục bạch  Huyền Không Cửu tinh


  TT Màu sắc Cung Sao Ngũ hành
  1 Bạch Khảm Tham lang Thủy
  2 Hắc Khôn Cự môn
  (Bệnh phù)
  Thổ
  3 Bích Chấn Lộc tồn Mộc
  4 Lục Tốn Văn khúc Mộc
  5 Hoàng Trung Liêm trinh Thổ
  6 Bạch Càn Vũ khúc Kim
  7 Xích Đoài Phá quân Kim
  8 Bạch Cấn Tả phụ Thổ
  9 Tử Ly Hữu bật Hỏa
  Nhược năng liễu đạt Âm Dương lý,
  Thiên Địa đô lai nhất tưởng trung.


 12. Cảm ơn bởi:


 13. #7
  Ban quản trị

  Ngày tham gia
  May 2012
  Bài viết
  5,809
  Đại Huyền Không Ai tinh chân quyết (Khôn Nhâm Ất quyết)

  Giáp Quý Thân, Tham Lang nhất lộ hành;
  Khôn Nhâm Ất, Cự Môn tòng đầu xuất;
  Tý Mão Mùi, Tam Bích Lộc Tồn đáo;
  Tuất Càn Tị, Tứ Lục Văn Khúc chiếu;
  Thìn Tốn Hợi, tẫn thị Vũ Khúc vị;
  Cấn Bính Tân, vị vị thị Phá Quân;
  Dần Canh Đinh, nhất lệ Tả Phụ tinh;
  Ngọ Dậu Sửu, Cửu Tử Hữu Bật thủ.

  (Hoặc lấy: Thìn Tốn Hợi, Lục Bạch Vũ Khúc vị, Cấn Bính Tân, Thất Xích thị Phá Quân; Dần Canh Đinh, Bát Bạch Tả Phụ ứng, Ngọ Dậu Sửu, Cửu Tử Hữu Bật tinh. )

  Thiên Ngọc kinh 》 viết: "Chỉ có Ai tinh là quý nhất, tiết lộ bí mật thiên cơ ".
  Nhược năng liễu đạt Âm Dương lý,
  Thiên Địa đô lai nhất tưởng trung.


 14. Cảm ơn bởi:


 15. #8
  Ban quản trị

  Ngày tham gia
  May 2012
  Bài viết
  5,809
  La Bàn Nhị thập tứ sơn bản Sơn tinh

  Phương vị Quái vị Nhị thập
  tứ sơn
  Góc độ Bản Sơn tinh
  Nhâm 337. 6 ~ 352. 5 Nhị Hắc - Cự Môn 2
  Chính Bắc Khảm Tý 352. 6 ~ 22. 5 Tam Bích - Lộc Tồn 3
  Quý 7. 6 ~ 22. 5 Nhất Bạch - Tham Lang 1
  Sửu 22. 6 ~ 37. 5 Cửu Tử - Hữu Bật 9
  Đông bắc Cấn Cấn 376 ~ 52. 5 Thất Xích - Phá Quân 7
  Dần 52. 6 ~ 67. 5 Bát Bạch - Tả Phụ 8
  Giáp 67. 6 ~ 82. 5 Nhất Bạch - Tham Lang 1
  Chính Đông Chấn Mão 82. 6 ~ 97. 5 Tam Bích - Lộc Tồn 3
  Ất 97. 6 ~ 112. 5 Nhị Hắc - Cự Môn 2
  Thìn 112. 6 ~ 127. 5 Lục Bạch - Vũ Khúc 6
  Đông nam Tốn Tốn 127. 6 ~ 142. 5 Lục Bạch - Vũ Khúc 6
  Tị 142. 6 ~ 157. 5 Tứ Lục - Văn Khúc 4
  Bính 157. 6 ~ 172. 5 Thất Xích - Phá Quân 7
  Chính nam Ly Ngọ 172. 6 ~ 187. 5 Cửu Tử - Hữu Bật 9
  Đinh 187. 6 ~ 202. 5 Bát Bạch - Tả Phụ 8
  Mùi 202. 6 ~ 217. 5 Tam Bích - Lộc Tồn 3
  Tây nam Khôn Khôn 217 ~ 232. 5 Nhị Hắc - Cự Môn 2
  Thân 232. 6 ~ 247. 5 Nhất Bạch - Tham Lang 1
  Canh 247. 6 ~ 262. 5 Bát Bạch - Tả Phụ 8
  Chính tây Đoài Dậu 262. 6 ~ 277. 5 Cửu Tử - Hữu Bật 9
  Tân 277. 6 ~ 292. 5 Thất Xích - Phá Quân 7
  Tuất 292. 6 ~ 307. 5 Tứ Lục - Văn Khúc 4
  Tây bắc Càn Càn
  Hợi
  307. 6 ~ 322. 5
  322. 6 ~ 337. 5
  Tứ Lục - Văn Khúc 4

  Lục Bạch - Vũ Khúc 6
  Nhược năng liễu đạt Âm Dương lý,
  Thiên Địa đô lai nhất tưởng trung.


 16. Cảm ơn bởi:


 17. #9
  Ban quản trị

  Ngày tham gia
  May 2012
  Bài viết
  5,809
  Tường giải Phép Ai tinh Đại Huyền Không

  1, Đại Huyền Không luận Nguyên vận là phân ra Thượng nguyên và Hạ nguyên (Thượng Hạ Nhị nguyên Bát vận), Tam nguyên phân ra làm Nhị nguyên, Ngũ vận phân ra 46 đều quản trước sau 10 năm. (Ngũ Hoàng 10 năm trước quy về vận 4, 10 năm sau quy về vận 6. ) Thực ra vẫn là Tam nguyên Cửu vận, chẳng qua chỉ là đem ngũ vận chia ra mỗi nửa, nửa trước là Thượng nguyên, nửa sau là Hạ nguyên. 《 Thanh Nang Tam Tự kinh 》 viết: "Đại Huyền Không, dụng Cửu tinh". Tức là dụng phép Cửu tinh ai bài thuận nghịch để công bố ảnh hưởng của thiên vận tự nhiên đối với xã hội nhân loại, để phá giải cỏi mê của nhị trạch cát hung Đại Huyền Không mượn trên dưới nguyên vận khác nhau, đem Cửu tinh phân ra làm âm dương, dương thuận âm nghịch. Tức là Dương nhất lộ, Âm nhất lộ.

  2, Đại Huyền Không ai tinh âm dương trạch dụng tinh khác nhau. Có hai loại Ai tinh Dương trạch và Âm trạch, cả hai không thể lẫn lộn vậy.
  Ai tinh Nhị thập tứ sơn, chỉ dùng Chân quyết Ai tinh bày ra Tinh tọa sơn, Dương trạch nhập trung cung lập cực xếp bàn, Ai tinh dụng Bản Sơn tinh; Âm trạch nhập trung cung lập cực xếp bàn, Ai tinh dụng Phụ Mẫu tinh. Phụ Mẫu tinh từ Bản Sơn tinh nghịch kinh tứ vị (987654321←) mà ra. Cũng theo trên dưới nguyên vận khác nhau mà điên đảo điên, thuận nghịch hành. Dụng chân quyết Ai tinh mà khởi Cửu cung phi tinh sắp xếp.
  Nhược năng liễu đạt Âm Dương lý,
  Thiên Địa đô lai nhất tưởng trung.


 18. Cảm ơn bởi:


 19. #10
  Ban quản trị

  Ngày tham gia
  May 2012
  Bài viết
  5,809
  Ai Tinh Chân quyết Bản Sơn tinh (Dương trạch)

  + Tọa sơn Giáp Quý Thân, Tham Lang nhất lộ hành; Nhất Bạch là bản sơn tinh, thượng nguyên dụng Nhất Bạch nhập trung cung thuận hành, Hạ nguyên Nhất Bạch nhập trung cung nghịch hành.
  + Tọa sơn Khôn Nhâm Ất, Cự Môn tòng đầu xuất; Nhị Hắc là bản sơn tinh, Thượng nguyên dụng Nhị Hắc nhập trung cung thuận hành, Hạ Nguyên Nhị Hắc nhập trung cung nghịch hành.
  + Tọa sơn Tý Mão Mùi, Tam Bích Lộc Tồn đáo; Tam Bích là bản sơn tinh, Thượng nguyên dụng Tam Bích nhập trung cung thuận hành, Hạ nguyên Tam Bích nhập trung cung nghịch hành.
  + Tọa sơn Tuất Càn Tị, Tứ Lục Văn Khúc chiếu; Tứ Lục là bản sơn tinh, Thượng nguyên dụng Tứ Lục nhập trung cung thuận hành, Hạ nguyên Tứ Lục nhập trung cung nghịch hành.
  + Tọa sơn Thìn Tốn Hợi, Lục Bạch Vũ Khúc vị, Lục Bạch là Bản Sơn tinh, Thượng nguyên dụng Lục Bạch nhập trung cung nghịch hành. Hạ nguyên Lục Bạch nhập trung cung thuận hành.
  + Tọa sơn Cấn Bính Tân, Thất Xích thị Phá Quân; Thất Xích là Bản sơn tinh, Thượng nguyên dụng Thất Xích nhập trung cung nghịch hành. Hạ nguyên Thất Xích nhập trung cung thuận hành.
  + Tọa sơn Dần Canh Đinh, Bát Bạch Tả Phụ ứng; Bát Bạch là bản sơn tinh, Thượng nguyên dụng Bát Bạch nhập trung cung nghịch hành. Hạ nguyên Bát Bạch nhập trung cung thuận hành.
  + Tọa sơn Ngọ Dậu Sửu, Cửu Tử Hữu Bật tinh. Cửu Tử là bản sơn tinh, Thượng nguyên dụng Cửu Tử nhập trung cung nghịch hành. Hạ nguyên Cửu Tử nhập trung cung thuận hành.
  Nhược năng liễu đạt Âm Dương lý,
  Thiên Địa đô lai nhất tưởng trung.


 20. Cảm ơn bởi:


 

 

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •