Chào mừng đến với Tử Bình diệu dụng.
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 16
 1. #1
  Ban quản trị

  Ngày tham gia
  May 2012
  Bài viết
  4,012

  Chú giải Phong thủy kinh điển 《 Thanh Ô kinh 》

  Chú giải Phong thủy kinh điển Thanh Ô kinh

  Nguyên tác: Thanh Ô Tử [ Nhà Hán ]
  Chỉnh lý: Trần Ích Phong

  Thanh Ô kinh, tương truyền là do Thanh Ô Tử sáng tác《 Sách Tướng Mộ phần 》, sau đó sáng tác thành Thanh Ô kinh gọi tên chung ở trong Kham Dư học.

  Ảnh đính kèm Ảnh đính kèm
  Nhược năng liễu đạt Âm Dương lý,
  Thiên Địa đô lai nhất tưởng trung.


 2. Cảm ơn bởi:

  CST

 3. #2
  Ban quản trị

  Ngày tham gia
  May 2012
  Bài viết
  4,012
  24 bài nan giải》, hỏi: Táng, là đại sự vậy. Học tất có cội nguồn, tông chỉ tất có kinh, truyền lại cho nhân thế, lời nói không đồng nhất, sách vở quá nhiều, cái nào là trọng yếu?
  Chú giải: Mai táng là chuyện đại sự. Lý lẽ Phong thủy học nhất định phải có cội nguồn, tôn kính nhất định cũng có kinh điển, hiện tại trên thế gian lưu truyền tri thức phong thủy, thuyết pháp phân loạn, xuất bản sách vở liên quan cũng rất nhiều, ai nói giá trị phải đi học tập chứ?

  Đáp: Các kinh văn《 Hồ Thủ 》, 《 Thanh Ô 》, đã có từ lâu, không biết làm sao thay thế văn tự. Truyền dạy đã lâu, nhiều đường sai lầm. Họ Quách có công sáng tác 《 Táng thư 》, vốn đã chỉ rõ.
  Chú giải: Hồ Thủ , Thanh Ô mấy quyển sách địa lý này vốn có từ lâu, không biết xuất xứ từ niên đại nào. Bởi vì niên đại quá xa, khó tránh có sai sót và tu bổ sai lầm. Quách Phác 《 Táng thư 》 chủ yếu chính là dựa vào hai quyển sách này làm tôn chỉ mà viết ra.

  Bàn Cổ hồn luân, khí manh đại phác,
  Phân âm phân dương, là thanh là trọc,
  Sinh lão bệnh tử, thùy thực chủ chi.

  Chú giải: Bàn Cổ hỗn độn, khí manh nha cường tráng, phân ra khí âm khí dương, có thanh có trọc, sinh lão bệnh tử, ai chủ đại quyền sinh sát?
  Nhược năng liễu đạt Âm Dương lý,
  Thiên Địa đô lai nhất tưởng trung.


 4. Cảm ơn bởi:

  CST

 5. #3
  Ban quản trị

  Ngày tham gia
  May 2012
  Bài viết
  4,012
  Vô kỳ thủy dã, vô kỳ nghị yên,
  Bất năng vô dã, cát hung hình yên.
  Hạt như kỳ vô, hà ác vu hữu,
  Tàng vu yểu minh, thực quan hưu cữu,
  Dĩ ngôn dụ chi, tự nhược phi thị, kỳ vu mạt dã.
  Nhược vô ngoại thử, kỳ nhược khả hốt,
  Hà giả vu dư, từ chi bàng hĩ, lý vô việt tư.

  Chú giải: Nếu như không có khí mạch đến, như vậy khẳng định là không kết huyệt, chỗ này không cần phải tranh luận. Có khí mạch đến thì không thể không kết huyệt. Về phần cát hung như thế nào, thì phải xem xung quanh Huyệt tràng hình thế tinh thần là có phù hợp phép tắc hay không, thủy đến đi là có nạp cát hay không. Nếu như không có khí mạch đến, thì làm sao có thể kết huyệt chứ? Khí mạch là ẩn tàng ở trong xa xôi mù mịt không thể thấy được, có được huyệt và không được huyệt là quan hệ đến vấn đề cát hung, vốn dĩ có thể dùng văn tự để giải thích cho hậu nhân biết, làm sao ở trong núi non trùng điệp tìm ra phương pháp khí bay lơ lững lúc có lúc không, tức là phương pháp Tầm Long điểm Huyệt, nhưng cuối cùng xem xét đến thiên cơ không thể để cho kẻ phàm tục biết được, cho nên, ở đây thì không nói rõ, ngoại trừ chỗ này, thì không còn có nguyên nhân nào khác, nếu như có thể bỏ qua (tiết lộ thiên cơ) không quan tâm, ta lại tội gì không nói cho các ngươi biết chứ? Tinh tế hiểu ra, thì đạo lý là ở chỗ này.

  Sơn xuyên dung kết, trì lưu bất tuyệt,
  Song mâu nhược vô, ô hồ kỳ biệt.

  Chú giải: Khí mạch núi sông dung kết, thượng nguồn sánh đôi mà chảy dài không dứt, giao hợp ở Thủy khẩu, tất thành bảo địa phong thủy, nhưng nếu như không có con mắt thông minh, thì làm sao có thể phân biệt chỗ nào là Chân Long, kết huyệt ở chỗ nào chứ?
  Nhược năng liễu đạt Âm Dương lý,
  Thiên Địa đô lai nhất tưởng trung.


 6. #4
  Ban quản trị

  Ngày tham gia
  May 2012
  Bài viết
  4,012
  Phúc hậu chi địa, ung dung bất bách,
  Tứ hợp chu cố, biện kỳ Chủ Khách.

  Chú giải: Đất phong thủy phúc hậu, Minh Đường rộng lớn, khí thế không nhỏ hẹp. Tứ hợp, tức là phép Hợp Long, Huyệt pháp, Sa pháp và Thủy pháp, tức là yêu cầu chân Long huyệt, Tiêu sa nạp thủy phù hợp phép tắc, mà xung quanh tinh thần đều nhìn vòng quanh triều huyệt, phân biệt Khách Chủ, tôn ti có thứ tự.

  Sơn dục kỳ ngưng, thủy dục kỳ rừng,
  Sơn lai thủy hồi, bức quý phong tài.
  Sơn chỉ thủy lưu, lỗ vương tù hầu.

  Chú giải: Sơn vốn yên tĩnh, muốn động, Thủy vốn động, muốn yên tĩnh, tiếp cận quý, thì quý đến nhanh vậy. Phong tài, là tài tích dầy vậy. Ý là: Sơn phải ngưng tụ, tàng phong tụ khí, thủy phải uốn quanh dừng tụ. Hình thành một chỗ ứng với núi đều hướng về Huyệt tràng triều củng, núi bị nước bao quanh Đường cục còn thủy lại lượn vòng dừng tụ triều Huyệt, thì chủ ứng với thọ cao mà tài lộc dồi dào. Nếu như triều sơn cao to ở phương hưu tù, thủy lại chảy thẳng vô tình, thì vương hầu đều làm tù binh.
  Nhược năng liễu đạt Âm Dương lý,
  Thiên Địa đô lai nhất tưởng trung.


 7. #5
  Ban quản trị

  Ngày tham gia
  May 2012
  Bài viết
  4,012
  Sơn đốn thủy khúc, tử tôn thiên ức.
  Sơn tẩu thủy trực, tòng nhân ký thực.
  Thủy quá đông tây, tài bảo vô cùng.
  Tam hoành tứ trực, quan chức di sùng.
  Cửu khúc ủy xà, chuẩn nghĩ sa đê.
  Trọng trọng giao tỏa, cực phẩm quan tư.

  Chú giải: Tam hoành tứ trực, là chỉ nhiều đường thủy, ở đây là chỉ bát phương hội tụ.
  Sơn đã dừng lại, mà Thủy chảy uốn quanh hữu tình, phong thủy bảo địa như vậy tất là có trăm con nghìn cháu. Sơn không dừng mà thủy chảy thẳng vô tình, khẳng định làm người hầu mà ăn nhờ ở đậu. Thủy cuộn qua Đường hữu tình, tất là phát tài bảo vô số. Thủy ở bát phương hội tụ, tất định quan chức cư cao. Thủy có 9 khúc uốn lượn như Xà bò đi, thì là đất Tể tướng. Thủy khẩu trùng điệp giao tỏa, tất xuất ra quan viên cực phẩm và tài bảo vô số.
  Nhược năng liễu đạt Âm Dương lý,
  Thiên Địa đô lai nhất tưởng trung.


 8. #6
  Ban quản trị

  Ngày tham gia
  May 2012
  Bài viết
  4,012
  Khí thừa phong tán, mạch ngộ thủy chỉ,
  Tàng ẩn uyển diên, phú quý chi địa.

  Chú giải: Khí gặp gió thì phân tán, mạch gặp thủy thì dừng, khí mạch ẩn tàng uốn khúc hữu tình, tất là đất phú quý.

  Ảnh đính kèm Ảnh đính kèm
  Nhược năng liễu đạt Âm Dương lý,
  Thiên Địa đô lai nhất tưởng trung.


 9. #7
  Ban quản trị

  Ngày tham gia
  May 2012
  Bài viết
  4,012
  Bất súc chi huyệt, thị vị hủ cốt.
  Bất cập chi huyệt, chủ nhân tuyệt diệt.
  Đằng lậu chi huyệt, phiên quan bại quách.
  Bối tù chi huyệt, hàn tuyền tích lịch.
  Kỳ vi khả úy, khả bất thận hồ.

  Chú giải: Bất súc, tức là núi không có che đậy, án táng bị mục xương; Bất cập, tức là núi không có triều sơn đối diện, chôn cất chủ nhân tuyệt diệt. Đằng lậu, tức là Thanh Long hoặc Bạch Hổ có trống khuyết, chôn cất sẽ bị lật quan bại quách. Bối tù, tức là núi âm u không có ánh sang chiếu, đất huyệt hàn lạnh nước suối kêu róc rách, huyệt như vậy đều không thể chôn cất vậy. Kỳ thực là chỗ đáng sợ, không thể không thận trọng.

  Bách niên huyễn hóa, ly hình quy chân,
  Tinh thần nhập môn, cốt hài phản căn,
  Cát khí cảm ứng, quỷ thần cập nhân.

  Chú giải: Con người bách niên quy thọ, sau khi an táng thì xác thịt sẽ thối rữa, chỉ có hài cốt có thể giữ lại, tinh thần con người chủ yếu tụ lại ở trong hài cốt. Nếu như những hài cốt này sau khi an táng ở trong huyệt cát có sinh khí, hài cốt nhận được sinh khí che chở bảo hộ, người chết được bình an, thế hệ con cháu người chết sau này sẽ cảm ứng nhận được những loại sinh khí cát tường này, đồng thời những loại sinh khí này cũng có thể cảm ứng đến quỷ thần, khiến quỷ thần phù hộ cho đời sau con cháu người chết. Quách thị dẫn kinh viết: Quỷ thần cập nhân, tông kỳ loại nhĩ.
  Nhược năng liễu đạt Âm Dương lý,
  Thiên Địa đô lai nhất tưởng trung.


 10. #8
  Ban quản trị

  Ngày tham gia
  May 2012
  Bài viết
  4,012
  Đông sơn khởi diễm, Tây sơn khởi vân,
  Huyệt cát nhi ôn, phú quý miên duyên,
  Kỳ hoặc phản thị, tử tôn cô bần.

  Chú giải: Âm Dương phối hợp thủy hỏa giao hợp, nhị khí chưng mùi hương mà thành huyệt, hài cốt người chết nhận sinh khí cát tường che chở mà trở nên ôn ái, con cháu nhận lấy cảm ứng mà phú quý lâu dài, nếu như tình huống tương phản, thì không toán là cát huyệt, con cháu sẽ cô bần.

  Đồng Đoạn dữ thạch, Quá Độc Bức Trắc,
  Năng sinh tân hung, năng tiêu dĩ phúc.

  Chú giải: Cây cỏ không sinh trưởng viết là Đồng, sụp đổ vào trong hố viết là Đoạn. Khí đã sinh hòa, Đồng sơn (núi trọc) không có chỗ tựa, Đồng sơn là nơi không nên an táng; Khí vì đến Hình, Đoạn sơn (Núi đứt đoạn) vô khí, Đoạn sơn không thể an táng; Khí theo thổ mà đi, thạch thì thổ không sinh, Thạch sơn không thể an táng; Khí lấy thế mà dừng, đi qua thì thế không trụ, Quá sơn thì không thể an táng; Độc sơn thì không có đủ Thư Hùng, Bức sơn thì không có Minh Đường. Trắc sơn thì nghiêng tà mà không chính. Phạm 7 chỗ này thì sẽ phát sinh hung, có thể làm tiêu tan thì có thể nhận được phúc.
  Nhược năng liễu đạt Âm Dương lý,
  Thiên Địa đô lai nhất tưởng trung.


 11. #9
  Ban quản trị

  Ngày tham gia
  May 2012
  Bài viết
  4,012
  Quý khí tương tư, bản nguyên bất thoát.
  Tiền hậu khu vệ, hữu chủ hữu khách.
  Thủy lưu bất hành, ngoại hiệp nội khoát.

  Chú giải: Quý khí được thông, bản nguyên không thoát khí, huyệt quý chân khí liên tiếp nhau, trước sau có Sa hộ vệ, có Chủ có Khách. Thủy chảy dừng tụ, thế thủy không chảy đi, Minh Đường mở rộng, mà Thủy khẩu nhỏ hẹp cản trở.

  Đại địa bình dương, yểu mang mạc trắc,
  Chiểu chỉ trì hồ, Chân Long khế tức,
  Tình đương nội cầu, thận vật ngoại mịch,
  Hình thế loan xu, sinh hưởng dụng phúc.

  Chú giải: Long ở đất bằng khởi phục không lớn, giống như tấm thảm trải ra, hành tẩu Quá hạp lúc ẩn lúc hiện, không rõ tung tích, càng không có cách nào phân biệt hình thế đến và đi. Cần quan sát nước chảy đến và đi, dựa theo thủy quan sát Long mà biết hình thế đến và đi, từ đó phán đoán thế Long đi ở đất bình dương. Nếu như gặp đầm lầy hoặc ao hồ, vậy thì có thể khẳng định là chỗ Chân Long dừng nghỉ, căn cứ tình thế trong cục, có thể định làm huyệt ở trong đó, không được tìm huyệt ở bên ngoài. Nếu hình thế uốn lượn, chính là nơi phúc địa.
  Nhược năng liễu đạt Âm Dương lý,
  Thiên Địa đô lai nhất tưởng trung.


 12. #10
  Ban quản trị

  Ngày tham gia
  May 2012
  Bài viết
  4,012
  Thế dừng hình ngẩng, trước suối sau đồi, chức vị đến Hầu vương,
  Hình dừng thế tụ, uốn lượn trước Án, kim cốc bích ngọc.

  Chú giải: Thế núi Long đến đã dừng lại, nếu hình thế ngẩng cao, mà trước có suối sau có gò đồi, đây là cát huyệt, định xuất Công hầu Vương gia. Thế hình núi dừng tụ, trước mặt có ôm vòng quanh Án, chỗ này là Long huyệt, chỉ qua là giàu có nghìn chung mà thôi.

  Sơn tùy Thủy trứ, điều điều lai lộ,
  Ấp nhi chú chi, huyệt tu hồi cố.

  Chú giải: Sơn đi kèm theo Thủy, xa xa mà đến, hội tụ đổ vào ở trước Huyệt, tất cần Sơn Thủy quan tâm đến Huyệt mới tính là cát huyệt.

  Thiên quang hạ lâm, bách xuyên đồng quy,
  Chân Long sở bạc, thục biện nguyên vi.

  Chú giải: Thiên tâm bằng phẳng, được Tinh phong Tam cát Lục tú chiếu lâm, nhiều nhánh thủy lộ hội tụ hợp lại chảy đến một nơi, đây là nơi Chân Long lưu lại, làm sao phân biệt được huyền vi ở trong đó mới có thể nhận được cát huyệt?
  Nhược năng liễu đạt Âm Dương lý,
  Thiên Địa đô lai nhất tưởng trung.


 13. Cảm ơn bởi:

  CST

 

 

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •