Chào mừng đến với Tử Bình diệu dụng.
Kết quả 1 đến 9 của 9
 1. #1
  Thành viên

  Ngày tham gia
  Oct 2016
  Bài viết
  346

  Thần phong thông khảo- bệnh dược

  Chu Bạc Hạc
  Lời người dịch: tác giả bài viết này đã kinh qua nhiều phương pháp luận mệnh, trong đó có tử bình chân thuyên (đại diện cho cách cục pháp), trích thiên tuỷ (đại diện cho vượng suy pháp), và các sách khác như tam mệnh thông hội, uyên hải tử bình, cùng thông bảo giám. Tuy nhiên cuối cùng đọc sách thần phong thông khảo của Trương Nam, xiển dương thuyết bệnh dược, lấy lưu thông sinh hoá luận mệnh (gọi là tú pháp). Theo tôn chỉ của Trương thần phong, thì luận mệnh phải gắn liền với Vận, tức luận Vận Mệnh chứ không thể chỉ xem mỗi mệnh mà định cát hung. Phương pháp luận đề cao lưu thông sinh hoá, giống như Đông y, khí tắc nghẽn sinh ra bệnh tật, tai hoạ (Trương Thần Phong là danh y thời đó). Mong bạn đọc gạn trọc cầu thanh, lấy cái gì hay thì học hỏi nghiên cứu.

  Mệnh lệ thực tế:
  1.Càn tạo:
  Mậu tý- ất mão- đinh tị- đinh mùi
  Đại vận: bính thìn/đinh tị/mậu ngọ/kỷ mùi/canh thân/tân dậu
  Cách cục pháp:
  Đinh hỏa sinh với tháng mão, ấn tinh đương quyền, năm sinh tý thủy sinh mão mộc, lấy sát ấn tương sinh cách, hoặc sát ấn cách. Nhưng trụ ngày đinh hỏa toạ nhận lại ở thời chi mùi căn vượng, nhật nguyên nguyên cường vượng, nhật nguyên cường vượng bội ấn phá cách, ấn tinh tiết sát sinh trợ nhật can, tất lấy kim tài tổn hại mộc ấn, giúp sát khắc thân mà thành cách.Lấy thủy sát là dùng thần, kim tài là hỉ thần, mộc hỏa thổ là kỵ thần. Nguyên cục ấn tinh phá cách, tài không hiện, cách cục không cao chỉ là bình thường mà thôi.

  Vượng suy pháp:
  Nhật can đinh hỏa toạ nhận, ở thời chi mùi thổ bán lộc, vượng ấn tiết thuỷ sinh thân, đinh hoả cường vương, dụng thần ắt lấy kim khắc mộc hao hoả, trợ thuỷ. Nguyên cục không có kim hiện, thuỷ bị mộc tiết, dụng thần hoàn toàn vô lực, như cách cục pháp là mệnh bình thường, thứ tầng không cao

  Tú pháp bệnh dược trương thần phong:
  Tý thuỷ sinh mão mộc, mão mộc sinh tị hoả, tị hoả sinh mùi thổ. Mùi, tị đều chứa thổ thấu mậu trụ năm, toàn cục dòng khí lưu thông tụ ở Mậu thổ. Mậu thổ gặp ất mộc toạ mão rất vượng khắc, làm không thể lưu thông, ất mộc là bệnh thần, thậm chí là bệnh nặng, hành vận nên gặp kim khắc mộc cứu thổ đại cát, dụng kim, hoả thổ, kị thuỷ mộc
  Trước mắt hành vận hoả thổ (theo vượng suy, cách cục pháp là kị thần, tú pháp là dụng thần) đăng khoa phát giáp, ở vận canh thân, tân dậu (cả ba đều là dụng hỷ thần) làm quan cao, quý hợi vận (vượng suy, cách cục là dụng thần, tú pháp là kị thần) tử vong. Cả vượng suy, cách cục đều cho là mệnh bình thường, trong khi người ta là quyền cao chức trọng, có thể thấy tú pháp chính xác.
  Lần sửa cuối bởi sherly, ngày 31-03-21 lúc 15:54.


 2. #2
  Thành viên

  Ngày tham gia
  Oct 2016
  Bài viết
  346
  2.Càn tạo:
  Quý mão- giáp dần- nhâm ngọ- kỷ dậu
  Đại vận: quý sửu/nhâm tý/tân hợi/canh tuất/kỷ dậu/mậu thân

  Cách cục pháp: nhâm thuỷ sinh tháng dần thấu giáp, là thực thần cách. Thân nhược mà trong trụ có dậu ấn, lấy thực thần bội ấn cách. Hành vận nên trợ ấn, vận thổ cũng tốt.

  Vượng suy pháp: nguyên cục khắc tiết giao gia, ấn tinh suy yếu, thân nhược hành vận lấy kim thuỷ dụng thần

  Tú pháp bệnh dược trương thần phong:
  Nguyên cục có quý thuỷ-nhâm thuỷ sinh mộc cục, mộc cục lại sinh ngọ hoả, địa chi không có thổ, thiên can không có hoả, cho nên ngọ hoả này không sinh đến kỷ thổ, ngọ hoả là nơi tụ khí. Không mừng nhâm thuỷ cái đầu. Nhâm thuỷ là bệnh thần, hành vận lấy hoả dụng thần, mộc là dược thần, kim thuỷ là kị thần, thổ không dùng được vì kỷ thổ sinh dậu kim, lại gặp cường mộc khắc vô lực.

  Thực tế từ trước đến nay mặc dù hành vận kim thuỷ nhưng cuộc sống thập phần gian khổ, năm canh ngọ, sinh trợ hỷ dụng nên kết hôn, tuất vận cùng nguyên cục hợp dần ngọ tuất hoả cục đại cát, kỷ dậu đại vận thật là đáng sợ (dậu xung mão mộc dược thần),2008 mậu tý, xung ngọ hoả không thể tiết mộc khí, sinh bệnh nặng, thập tử nhất sinh, 2010 năm canh dần, canh lấy lực từ đại vận dậu kim khắc giáp mộc, Mão mộc gặp xung, mẹ qua đời, 2011 con mất, 2012 cha theo mẹ, ở vận kim thuỷ, lưu niên kim thuỷ rất nhiều đều không thuận, có thể thấy tú pháp là chính xác

 3. Cảm ơn bởi:


 4. #3
  Thành viên

  Ngày tham gia
  Oct 2016
  Bài viết
  346
  Tú pháp xem đại vận, lưu niên
  Lấy đại vận làm chủ, lưu niên có tác dụng điều chỉnh đại vận thành một thế cục (hai trụ?) từ thế cục này tác động đến nguyên cục xem ra cát hung. Xưa nay lưu truyền phép lấy lưu niên tác động đại vận, xong lại lấy lưu niên này tác động nguyên cục? Thế thì lấy cái gì để định cát hung? Đại vận kéo dài 10 năm, thì cả 10 năm đó đều chịu tác động quản chế của đại vận. Chi tác chi, can tác can.
  Can của đại vận là dụng thần, gặp can lưu niên khắc, cần thiết can đại vận được sinh phù, can lưu niên gặp khắc chế.
  Như vận bính dần, niên nhâm tuất. Bát tự lấy bính làm dụng thần, nhâm thuỷ là kị thần, hỷ bính toạ dần tương sinh, nhâm toạ tuất tiệt cước.

  Chi của đại vận là dụng thần, gặp chi lưu niên xung, cần chi đại vận được sinh phù, chi lưu niên gặp tiết hao
  Như vận nhâm dần, niên nhâm thân, dần là dụng thần gặp thân xung, hỷ nhâm thuỷ sinh dần, thân kim sinh nhâm thuỷ, là có cứu.
  Nguyên cục tứ trụ cũng có tác dụng giải cứu, như gặp thân xung dần, tứ trụ có hợi, tý cũng có thể giải, nhưng đây là cố gắng của hậu thiên, tự bản thân phải cố gắng nỗ lực.

  Chi đại vận, lưu niên nguyên cục gặp hợp hoá, xem hoá thần là hỉ, hay kị.
  Ví dụ niên nhâm dần, vận nhâm tuất, nguyên cục có ngọ. Dần ngọ tuất hợp hoả cục, hoả là hỉ thì cát, là kị thì hung.

  Can lực nhỏ, chi lực lớn. Can gặp khắc, vô căn coi như vô dụng, có thể không xem, chỉ xem chi, giống như nước mưa trên trời phải có sông hồ ao biển dưới đất bốc hơi lên, ở sa mạc thì lấy đâu ra mưa?

  Đại vận là tổng thể 10 năm cát hung, lưu niên là điều chỉnh mức độ trong 10 năm đó. Không thể có chuyện đại vận xấu mà gặp niên đại cát được, chỉ có cát lợi nhỏ.

  Khôn tạo: bính ngọ- mậu tuất- tân dậu- mậu tý
  Hoả sinh thổ, thổ sinh kim, khí tụ ở tý thuỷ gặp mậu thổ khắc, mậu là bệnh thần. Hành giáp ngọ vận, giáp mộc dược thần khắc mậu thổ, giáp là tài, nên vận này có cơ may phát tài một cách bất nghĩa (ý là phát nhanh, phát một cách kỳ lạ), năm nhâm thìn, nhâm toạ thìn có lực hữu căn sinh giáp, thương quan sinh tài, phát tài hơn 100 vạn. Năm canh dần, tân mão, dần mão sinh ngọ hoả xung tý thuỷ, hai năm này không cát, thân thể có bệnh.

 5. Cảm ơn bởi:


 6. #4
  Thành viên

  Ngày tham gia
  Oct 2016
  Bài viết
  346
  Tú pháp bàn về tài khí thông môn hộ
  Đến nay, nhiều đại sư đã phân tích câu phú, phần lớn dựa vào chú giải của nhậm thị. Ta cho rằng, môn hộ chính là ta. Như dân gian lưu truyền “thanh lý môn hộ”, tức loại bỏ sự xấu xa trong bang, hội của ta, làm tổn hại thanh danh của ta. Tài khí thông môn hộ, tức tài tinh cùng nhật chủ có tình, tài nhiều thân nhược, tài quá nhược thân vượng không có thực thương, đó đều là tài vận không thông, cùng nhật chủ không có tình.
  Tài tinh cùng với khí thế của mệnh cục hữu tình, như hình thành lưu thông chuyển hoá, tài tinh thông suốt chảy vào nhật can, lại chảy đến chỗ dụng thần, cũng là tài khí thông môn hộ, đó là tất yếu của tú pháp.
  2 ví dụ của nhậm thị:
  Giáp thân- bính tý- nhâm dần- tân hợi
  Thực tài tương sinh lộ ở năm tháng, nhật can gặp ấn sinh, là tài khí thông môn hộ.
  Dòng khí lưu chuyển, thân kim—-> tý thuỷ—>dần mộc, dần chứa giáp bính, cho nên khí tụ ở bính hoả tài tinh, thân vượng dụng tài, cho nên phú khả địch quốc, hành mộc hoả vận phát tài.

  Nhâm thân- bính ngọ- quý hợi- mậu ngọ
  Hai tổ hợp, nhâm khắc bính, mậu hợp khắc quý. Tài tinh cùng nhật chủ cùng bị khắc, cùng toạ kình dương, nhâm toạ thân kim sinh, mậu toạ ngọ hoả sinh, thuần tuý. Nhìn tài tinh và nhật chủ đối chiếu như chiếc gương (?), tài khí thông môn hộ. Thân nhược, dụng nhâm thuỷ tỷ kiếp đoạt tài, hành vận kim thuỷ phát tài thẳng đường.

  Xí nghiệp gia, ông chủ microsoft bill gates:
  Ất mùi- bính tuất- nhâm tuất- tân hợi
  Ất sinh bính, tân sinh nhâm, nhật chủ cùng tài tinh đều được sinh. Dòng khí lưu chuyển từ tân kim sinh nhâm hợi thuỷ, hợi trung tàng mộc, thấu ất trụ năm, hợi thủy sinh ất mộc, ất mộc sinh bính hoả, bính hoả sinh tuất thổ, tuất thổ sinh tân kim, hình thành thế cục lưu thông chuyển hoá. Thân vượng dụng mộc hoả, hành vận hoả mộc, phát tài giàu có nhất thế giới.

 7. Cảm ơn bởi:


 8. #5
  Thành viên

  Ngày tham gia
  Jun 2012
  Bài viết
  90
  Có 1 thí dụ cụ thể khác, sherly cho biết ý kiến, khí lưu thông của ông này bị nghẽn chỗ nào mà tới vận Quí Hợi bị phán tù 150 năm !!! Đó là ông Bernard Madoff lừa tiền thiên hạ 1 cách khủng khiếp chưa từng có: hơn 4000 người, khoảng 70 triệu, mà chỉ là con số dự đoán khi ra tòa. Cuối cùng lãnh án chung thân. Nhưng nghe nói trong tù có phòng riêng cực kỳ mô-đen!

  Sinh 29.4.1938, giờ Tị: mậu dần, bính thìn, tân mão, quí tị
  Vận Quí Hợi năm 2008 Mậu Tí bị bắt
  Lấy địa chi tháng làm chính hay địa chi nào vượng nhất làm dòng chảy bắt đầu?Nếu vượng nhất thì là Thổ, sang Mão gặp Mộc là đã ngưng rồi?
  Hoặc là lấy Mão mộc sinh Tị Hỏa bắt đầu? Có Bính thấu sinh Thổ, Thổ sinh Kim nhật chủ?

 9. Cảm ơn bởi:


 10. #6
  Thành viên

  Ngày tham gia
  Oct 2016
  Bài viết
  346
  Bát tự
  Mậu dần- bính thìn- tân mão- quý tị
  Mộc tam hội, vượng cực, sinh bính hoả, bính hoả sinh mậu thổ. Lấy mậu thổ làm dụng thần, bính hoả là hỷ thần, dần mộc khắc mậu thổ là bệnh thần, đi kim vận khắc mộc là cát.
  Hành quý hợi vận, mậu tý năm, một mảng chi thuỷ sinh mộc, khắc hoả, đó là khử thanh lưu trọc, kị thần gặp nguyên thần, là hung.
  Người này tài hoại ấn, phát tài một cách bất nghĩa.
  Thực ra cái phép sinh hoá khắc tiết này nó cũng chỉ là vượng suy thường lập, mang ra chau chuốt lại một chút cho nó khác, chỉ có điều ông này quan điểm tân kỳ hơn các mệnh gia khác, đó là xem cát hung phải gắn liền với vận hạn (cái mà các mệnh thư cổ điển không chú trọng, nói trắng ra là luận nguyên cục thì rất kỹ, nhưng vận hạn thì nói rất qua loa)
  Như ta đứng im, không vận động, làm việc thì không có cát mà cũng chẳng có hung, vào vận hạn thì có động, mà có động thì tất ứng. Dĩ nhiên tổ hợp tứ trụ mà vốn không tốt, thì cũng khó mà gặp vận hạn tốt cho được.
  Ví như dụng thần là thực thương, thì không thích vận tài. Nhưng nếu thực thương gặp ấn kiêu trọc khắc, thì hành tài vận đại cát. Hữu bệnh phương vi quý nó là như thế
  Thứ hai là tác giả không cho rằng tồn tại Dụng thần thay đổi theo đại vận, hay Đại vận là lệnh tháng theo thời kỳ..(hic, tôi trước giờ vẫn nghĩ như thế..). Ý của ông ấy là lấy nguyên cục để xem dụng thần, xem bệnh, sau đó đại vận lấy dụng thần để xem cát hung, nếu dụng thần cũng thay đổi, thì không còn gì để làm mốc xem cát hung nữa. Nhật chủ cường thì cả đời vẫn cường. Và cũng không có nghĩa nhật chủ cường thì không dụng được tỷ kiếp, như dụng thần thực thương gặp kiêu ấn khắc là bệnh, thì tỷ kiếp hoá ấn sinh thực thượng lại là cát.

  Thứ ba là, lưu niên thái tuế không dùng đắc địa, chỉ nhìn chữ tác động. Nguyên do thái tuế là vua, lấy dân làm gốc, chứ có lấy vua làm gốc đâu. Thế nên giáp mộc là kị thần mà gặp năm dần mão lại chẳng làm sao, nhưng gặp đại vận dần mão là ăn đòn, nhìn chung ông ta xem đại vận là cái tối cần xem đầu tiên, chỉ cần đại vận cát thì cứ yên tâm là cuộc đời đi lên.

  Tôi định dịch tiếp, nhưng quả thật là công việc rất nhiều, không có thời gian dịch nữa, với lại nói cho đúng là dịch thuật mất rất nhiều năng lượng, Thêm một lần nữa cảm ơn anh chị em diễn đàn có tâm dịch và chia sẻ sách tử bình cổ kim.
  Lần sửa cuối bởi sherly, ngày 14-04-21 lúc 01:53.

 11. Cảm ơn bởi:


 12. #7
  Thành viên

  Ngày tham gia
  May 2012
  Bài viết
  2,265
  Cám ơn sherly có lòng muốn dịch đăng lên diễn đàn và cho mọi người cùng hưởng. Khi nào bạn có thì giờ và hứng thú thì xin tiếp tục.

  Các bạn trong đội ngũ đầu tiên của diễn đàn kimtubinh/dieudung này đã tỏ thiện chí đó hơn 10 năm rồi. Chúng ta đã góp được phần lớn các sách quan trọng nhất để luận Tử Bình với nhiều trường phái phong phú và thật sự làm sáng tỏ các lý thuyết khác nhau về bộ môn Tử Bình này. Hy vọng mọi người đều chung tay phát triển thêm về mặt bàn luận, khai phá, nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn nhiều hơn.
  bi - trí - dũng

 13. Cảm ơn bởi:


 14. #8
  Thành viên

  Ngày tham gia
  Aug 2020
  Bài viết
  27
  Bác sherly nếu sắp xếp được thời gian thì dịch tiếp được không ạ.

 15. #9
  Thành viên

  Ngày tham gia
  Jun 2012
  Bài viết
  90
  Tham khảo thêm :
  http://tubinhdieudung.net/showthread...thuy%E1%BA%BFt

  (bài sherly dịch là của Chu Bạc Hạc, còn bài trên do lesoi dịch từ bài của người tên là Dịch Hoan)

 

 

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •