Tình cờ và hữu duyên em biết đến trang cũng như gặp được các Anh Chị . Em rất kính phục cái Tâm của các Anh Chị . Nay em xin đóng góp chút hiểu biết về quẻ dịch để chúng ta cùng tìm hiểu. Cốt lõi của dịch là phần luận Ứng kì cát hung của quẻ . Nếu muốn luận được chính xác thì ta phải xác định chính xác được Dụng thần ( vấn đề người xem cần hỏi ) kết hợp cùng hào bị động trong quẻ để định cát hung . Ví dụ : hỏi công việc hoặc chồng thì hào Quan Quỷ là Dụng thần . Xem hào Quan trong quẻ động hay tĩnh, vượng hay tử , được sinh hay bị khắc ...mà đoán cát hung . Em rất mong được giao lưu và học hỏi . Em chân thành cám ơn.